KRIISIHOOLDUSPERE

2022. aastal vajas turvakodu teenust 721 last, nendest 255 last vanuses 0-6 eluaastat. Kuna turvakoduteenust osutatakse vähestes Eesti kohalikes omavalitsustes, puudub sageli võimalus lapse ajutiseks kasvatamiseks tema kodukoha läheduses. Seetõttu on osa lapsi viidud oma kodukohast kaugele turvakodu ajutisele teenusele, mille tagajärjel on laps pidanud vahetama õppeasutust jms. Samuti võib see osutuda takistuseks lapsel vanemate jt lähedastega suhtlemisel. Lapse kodukoha läheduses asuva kriisihoolduspere teenusega on võimalik selliseid probleeme vältida.

Kriisihoolduspere

Sünniperest eraldatud lapsed on emotsionaalselt tundlikumad. Iga asendushooldusel olev laps on eriline ja tal on oma lugu, kuid igaühel neist on kaotuse kogemus, mistõttu kõik asendushooldusel viibivad lapsed vajavad rohkem tuge ja tähelepanu. Seda vastutust võttes pead arvestama, et lapse elus on toimunud palju muutusi ning ta vajab aega, et selle kõigega kohaneda. Kriisihoolduspere saab olla lapse teekonnal turvaline peatuspaik. 

Me pakume sulle igal sammul toetust nii emotsionaalsetes raskustes kui asjaajamistes. Tagame perele psühholoogilise nõustamise, korraldame koolitusi, kutsume pere tugigruppidesse ning pakume supervisioone. Korraldame vajadusel perre vajalikud abivahendid ning lapse vanusest lähtuvalt vajalikud esemed. Perele määratakse kontaktisik, kellega võib iga kell ühendust võtta, kui mistahes mure vaevab ning kohtume regulaarselt, et pere ei jääks oma mõtetes üksi.

Kriisihoolduspere teenus on ajutine

Laps viibib peres kuni 90 päeva ning sellel perioodil tehakse otsused lapse edasisise teekonna osas.

Kriisihoolduspere saab oma tegevuse eest tasu

Kriisihooldusperedele makstakse valmisoleku perioodil tasu 27,33 € (bruto, ühe päeva kohta) ning lapse peres oleku perioodil tasu 40 € (bruto, ühe päeva kohta).

Kriisihoolduspere võtab lapse vastu 2 tunniga

Kriisihoolduspere peab olema lapse vastu võtmiseks valmis 2 tunniga. Lapse paigutamine võib toimuda ka öösel. Lapse toob perre spetsialist või talle turvaline isik, pere võtab lapse vastu oma kodus.

Kriisihoolduspere peab olema valmis lapse tulekuks 24/7

Kui pere pole kinnitanud puhkust, peab pere valmis olema lapse tulekuks ööpäeva ringselt.

Lapse eestkostja katab lapse isiklikud kulud

Lapse perre tulemisel tasutakse tema igapäevased isiklikud kulud 8 €/päev. Lisaks on eestkostjal võimalus soetada lapsele muid isiklikke asju, mis on kallimad ning liiguvad hiljem lapsega kaasa.

Kriisihoolduspere saab võtta puhkust

Kui laps on olnud peres rohkem kui 30 päeva, on perel võimalik võtta puhkust 7 päeva. Kui laps on peres olnud vähem kui 30 päeva, saab pere puhata 3 päeva enne uue lapse paigutamist. Valmisoleku perioodil on iga kuu võimalik märkida kaks vaba päeva ning aastas üks nädal, mil soovitakse puhata. Nendel perioodidel saab pere valmisoleku tasu. 

Kriisihoolduspere peab läbima nõutud koolitused

Kriisihoolduspere peab läbima Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud pereuuringu, PRIDE eelkoolituse ning traumapädeva hoolduse koolituse.

Kriisihoolduspere suhtlus bioloogiliste vanematega

Kriisihoolduspere ei pea ise bioloogiliste vanematega suhtlema ega kohtuma, samuti ei avalikustata kus pere elab (vaid linna täpsusega). Seda suhtlust vahendab Tallinna Lastekodu.

Kriisihoolduspere sõlmib käsunduslepingu Tallinna Lastekoduga

Selleks, et saaksime perele tasu maksta, sõlmime lepingu. Lapse perre tulemisel sõlmib lapse eestkostja perega teenuseosutamise lepingu.

Kriisihoolduspere sobivuse kinnitab Sotsiaalkindlustusamet

Selleks, et alustada tegevust kriisihooldusperena, peab Sotsiaalkindlustusamet hindama pere sobivust ning valmisolekut

Kriisihooldusperele on seatud nõudmised

Nt kriisihoolduspere vanem peab omama keskharidust, tal ei tohi olla hooldusõigust ära võetud jne.