ERIHOOLDUSPERE

Erihoolduspere pakub lapsele kodu pikaajaliselt, toetades tema kasvuprotsessis ilmnevaid raskusi. Vajadus erihoolduspere järele tuleneb asjaolust, et täna on vähe võimalusi pakkuda perepõhist asendushooldust spetsiifilisema ja suurema hooldusvajadusega lastele ning need lapsed kasvavad peamiselt asenduskodus. Samas puudub asenduskodu töötajatel sageli vastav ettevalmistus ja väljaõpe. Tagajärjeks on töötajate raskused lapsega toimetulemisel ning need lapsed kolivad ühest asenduskodust teise, mis muudab laste olukorra aina keerulisemaks. Samas vajavad need lapsed lastekodus elamise asemel pigem individuaalset lähenemist ja suunatud tuge kindlalt vanemalt. 

Erihoolduspere

Sünniperest eraldatud lapsed on emotsionaalselt tundlikumad. Iga asendushooldusel olev laps on eriline ja tal on oma lugu, kuid igaühel neist on kaotuse kogemus, mistõttu kõik asendushooldusel viibivad lapsed vajavad rohkem tuge ja tähelepanu. Seda vastutust võttes pead arvestama, et lapse elus on toimunud palju muutusi ning ta vajab aega, et selle kõigega kohaneda. Erihoolduspere saab olla lapse teekonnal turvaline kaaslane. Lapse erivajadus võib väljenduda käitumises, aga ka intellekti- või füüsilise puudena.

Me pakume sulle igal sammul toetust nii emotsionaalsetes raskustes kui asjaajamistes. Tagame perele psühholoogilise nõustamise, korraldame koolitusi, kutsume pere tugigruppidesse ning pakume supervisioone. Korraldame vajadusel perre vajalikud abivahendid ning lapse vanusest lähtuvalt vajalikud esemed. Perele määratakse kontaktisik, kellega võib iga kell ühendust võtta kui mistahes mure vaevab ning kohtume regulaarselt, et pere ei jääks oma mõtetes üksi.

Erihoolduspere teenus on pikaajaline

Laps viibib peres üldjuhul pikaajaliselt ning sellel perioodil pakub pere lapsele hoolitsust

Erihoolduspere saab oma tegevuse eest tasu

Erihooldusperedele makstakse lapse peres oleku perioodil tasu 50 € (bruto, ühe päeva kohta).

Lapse eestkostja katab lapse isiklikud kulud

Lapse perre tulemisel tasutakse tema isiklikud kulud 8 €/päev.

Erihoolduspere saab võtta puhkust

Perel on võimalus puhata aasta jooksul vähemalt 14 päeva. Puhkuse korraldab Tallinna Lastekodu. Sellel perioodil saab pere tasu.

Erihoolduspere peab läbima nõutud koolitused

Erihoolduspere peab läbima Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud pereuuringu, PRIDE eelkoolituse ning traumapädeva hoolduse koolituse.

Erihoolduspere suhtlus bioloogiliste vanematega

Erihoolduspere ei pea ise bioloogiliste vanematega suhtlema ega kohtuma (aga võib). Seda suhtlust vahendab Tallinna Lastekodu.

Erihoolduspere sõlmib käsunduslepingu Tallinna Lastekoduga

Selleks, et saaksime perele tasu maksta, sõlmime lepingu. Lapse perre tulemisel sõlmib lapse eestkostja perega teenuseosutamise lepingu.

Erihoolduspere sobivuse kinnitab Sotsiaalkindlustusamet

Selleks, et alustada tegevust erihooldusperena, peab Sotsiaalkindlustusamet hindama pere sobivust ning valmisolekut

Erihooldusperele on seatud nõudmised

Nt erihoolduspere vanem peab olema vähemalt 25-aastane, omama keskharidust, tal ei tohi olla hooldusõigust ära võetud jne.