HEA TEADA

Selleks, et pere oleks hästi informeeritud ning saaks uurida enne otsustava kõne tegemist, oleme kirjeldanud ka PRIDE eelkoolitust, traumateadliku hoolduse koolitust ning toetusmeetmena perede tugiteenuseid.  Loe lähemalt ning uuri juurde soovituslikku kirjandust:


PRIDE EELKOOLITUS

TRAUMATEADLIK HOOLDUS

PEREDE TUGITEENUSED

SOOVITUSLIK KIRJANDUS