PEREDE TUGITEENUSED

Meie eesmärk on, et iga pere, kes kasvatab teises vanemast sündinud last, saaks jagada rõõme ja muresid toetavas keskkonnas. Lisaks igakülgsele toetusele, mida pakume kriisi- ja erihooldusperedele teenuse osutamise ajal, on peredel võimalus saada hooldusperedele mõeldud tugiteenuseid. Meil on pikaajaline kogemus perede toetamises nii laste arenguvajaduste küsimustes kui ka näiteks bioloogiliste peredega suhtlemises. Meie spetsialistid töötavad igapäevaselt selle nimel, et ka rasketel aegadel oleks igaühel millegi üle rõõmustada.

Hindame iga pere ja olukorra puhul sobiva teenuse vajadust ning pakume peredele kõige sobivama lahenduse. Nii saavad pered olla kindlad, et toetusmeetmed ka päriselt töötavad nende heaks. 

Peretoetus

Koostöös perega jälgitakse pere toimetulekut ja vajadusi ning aidatakse kaasa kasupereks olemisega või lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. 

Psühholoogiline nõustamine

Ühe või mitme pereliikme nõustamine, sh probleemi olemuse väljaselgitamine, pere ressursside leidmine ja psühholoogilise abi kavandamine.

Mentorlus

Kogemuslik nõustamine konkreetsete keeruliste olukordade puhul. Mentor vahendab teadmisi ja isiklikku kogemust, soovitab alternatiive, toetab ja nõustab peret.

Tugigrupid

Kooskäimise võimalus, kus aidatakse leida alternatiive lastega seotud suhte-, kasvatus-, kooli- vm küsimuste ja probleemide lahendamiseks.