PRIDE EELKOOLITUS

Nagu pikaajaline hooldupere, vajavad ka kriisi- ja erihoolduspered ettevalmistust, et olla teadlikud, mida teisest vanemast sündinud lapse kasvatamine ja toetamine endast kujutab. Üheks oluliseks pere ettevalmistamise ja hindamise protsessi osaks on PRIDE eelkoolitus. PRIDE eelkoolitusel saab arutluste, harjutuste, rollimängude ja õppuste käigus läbi mõelda oma soovi ja valmisoleku hakata kasupereks.

PRIDE on pädevustepõhine koolitus, mis rajaneb seisukohal, et kasupere vanematel peavad olema kindlad tugevused, teadmised ning oskused selleks, et olla lapsele, kes ei saa kasvada oma sünniperes, võimalikult hea vanem.

PRIDE eelkoolitus koosneb 9 õppusest ja neile eelnevast eelkohtumisest, mis viiakse läbi 3–4 kuu vältel. Õppuste maht on kokku 58 akadeemilist tundi (koos eelkohtumisega 62 ak/h):

PRIDE programmi arendasid 1990. aastal välja kahekümneaastase kogemusega USA spetsialistid. Eestis on PRIDE eelkoolitus saadaval alates 2000. aastate algusest. Koolitust uuendati 2022. aastal.


Info: www.tarkvanem.ee/kasupere