TUTVUSTUS

Kriisi- ja erihooldusperede projekt kutsuti ellu 2020. aastal, eesmärgiga pakkuda lastele kriisi- ja ootamatutes olukordades perepõhist asendushooldust. Kui kriisihoolduspered pakuvad lapsele kodu lühiajaliselt, siis erihoolduspere saab lapsele pakkuda pikemaajalist kodutunnet.